รหัสโครงการ ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา [W0] ������������������������������������������������������������������������������������������ / ������������������������������������������������������������������������������ วันที่ประกาศ
66017551410W0W0จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ของสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2566
66017330967W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2566
66017328140W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-01-2566
66017240355W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-01-2566
65127321749W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๓,๔๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-01-2566
66017284061W0W0จ้างงานไถถากหญ้าและปรับเกลี่ยดินถนน สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-01-2566
66017238288W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-01-2566
66017028817W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-01-2566
65127489114W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการชุดตรวจอากาศเกษตรอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-01-2566
66017284321W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-01-2566
66017155917W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-01-2566
65127433159W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ ๘๗ ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านแฝด ๒ ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย16-01-2566
66017294174W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (ตลับหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-01-2566
66017040286W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2566
66017028749W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2566
65127543640W0W0ซื้อบัตรพลาสติกของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2566
66017149760W0W0จ้างซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2566
66017040988W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2566
66017036585W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องปฏิบัติงานส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (ชั้น ๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2566
66017031198W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2566
66017030147W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2566
66017020889W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2566
65127529831W0W0จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-01-2566
66017082779W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2566
66017007489W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2566
65127046820W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2566
66017145512W0W0ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-01-2566
65127471071W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมน้ำรั่วซึมระเบียงจากชั้น ๘ ถึงชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-01-2566
65127486248W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-01-2566
66017012070W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-01-2566
65127466431W0W0ซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-01-2566
65127503110W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮอ-๑๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2565
65127396721W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และหมึกเติมตรายางแบบในตัวสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2565
65127396416W0W0ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบดาวเทียมตรวจอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2565
65127396233W0W0ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2565
65127438165W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-12-2565
65127432705W0W0วัสดุที่ใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ28-12-2565
65127414858W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารและแบตเตอรี่ AA และ AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-12-2565
65127323880W0W0จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-12-2565
65127377957W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานหมวดยานพาหนะ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-12-2565
65127370942W0W0จ้างเหมาบริการรถตู้ข้ามจังหวัด สำหรับโครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-12-2565
65127319973W0W0เช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-12-2565
65127228746W0W0จ้างเหมารวมรวมข้อมูลโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-12-2565
65117283799W0W0ซื้อโปรแกรม MIKE DHI โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีคัดเลือก23-12-2565
65127407781W0W0จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑ โครงการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2565
65127404875W0W0จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2565
65127275524W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2565
65127252381W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๔ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2565
65117579713W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มนิติการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2565
65127388476W0W0ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-12-2565
65107134252W0W0ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-12-2565
65127168973W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-12-2565
65127005741W0W0ซื้อคีย์บอร์ดของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2565
65117569179W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2565
65127167131W0W0จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศสทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-12-2565
65127035031W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ฮว-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-12-2565
65117588056W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2565
65117585250W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2565
65117583740W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2565
65117578073W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2565
65117479737W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2565
65117588708W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-12-2565
65117557626W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-12-2565
65117470927W0W0ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-12-2565
65117555284W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2565
65117554250W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2565
65117483734W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2565
65117481702W0W0จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2565
65117442788W0W0ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2565
65117481572W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2565
65117458394W0W0ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๘ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2565
65117511996W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-11-2565
65117173306W0W0จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-11-2565
65117144340W0W0จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการวิจัย กลไกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแห่งเอเชียตะวันออกและการพยากรณ์กิจกรรมลมมรสุมภายใต้ความผันแปรสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ช่วงปี ๑๙๘๑ - ๒๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-11-2565
65117402543W0W0จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม กบ.๑๔๐๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-11-2565
65117400992W0W0ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-11-2565
65117377771W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-11-2565
65107221545W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-11-2565
65117400128W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-11-2565
65117384457W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-11-2565
65117365784W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-11-2565
65117337717W0W0จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-11-2565
65117275958W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-11-2565
65107348850W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-11-2565
65117317732W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-11-2565
65117300509W0W0ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2565
65117282881W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-11-2565
65117121929W0W0ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-11-2565
65117037080W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-11-2565
65117029216W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-11-2565
65117185278W0W0จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-11-2565
65117031494W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร และไส้ปากกาเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-11-2565
65107195491W0W0ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-11-2565
65117122243W0W0ซื้อแบตเตอรีสำรอง 12 V 9 Ah จำนวน 30 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-11-2565
65117083046W0W0จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานีตรวจอากาศเรดาร์สทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-11-2565
65107276309W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-11-2565
65097594010W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2565
65117003420W0W0จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-11-2565
65107334453W0W0จัดจ้างซ่อมเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เรดาร์สทิงพระ31-10-2565
65107371555W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2565
65107324234W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2565
65107322511W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2565
65107322043W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2565
65107321846W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2565
65107321554W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2565
65107222551W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2565
65107272680W0W0จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-10-2565
65107258481W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-10-2565
65097774292W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-10-2565
65097739458W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-10-2565
65097732560W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-10-2565
65097732269W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-10-2565
65107105710W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-10-2565
65097431485W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-10-2565
65097553010W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-10-2565
65097770531W0W0เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑ เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097770008W0W0เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑๕ เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097731346W0W0ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097729693W0W0เช่าใช้วงจรเชื่อมโยงโครงข่าย NT MPLS ที่ ความเร็ว ๑๐ Mbps ระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับชุมสายเขาบางดุก (ศต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097727330W0W0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097726373W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097721469W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097714409W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097710391W0W0จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097703488W0W0จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097701269W0W0จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณ สอต.กรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097493057W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097391535W0W0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2565
65097380374W0W0เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก30-09-2565
65097762107W0W0จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097758852W0W0จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097746282W0W0จ้างจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097708293W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097700793W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097591313W0W0จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097436176W0W0เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097727539W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มช่วยอำนวยนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097717763W0W0จ้างทำกรอบรูปภาพอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097679622W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097678808W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097655030W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097482054W0W0เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097477615W0W0จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097444038W0W0เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097414709W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097399721W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097108601W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65087738663W0W0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP-VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097700547W0W0ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097606960W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097584982W0W0เช่าใช้เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097490886W0W0ซื้อกระดาษ จำนวน ๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097486942W0W0เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097453386W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097452697W0W0จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097389941W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097380727W0W0เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097308264W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097170212W0W0ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖27-09-2565
65097130854W0W0เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่าง ๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.27-09-2565
65087218847W0W0ซื้อเสาอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2565
65097644225W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
65097495389W0W0จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
65097411372W0W0ซื้อเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
65097185307W0W0จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
65097611945W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097602052W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097600230W0W0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097581266W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097367598W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097343366W0W0จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097273536W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097199328W0W0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097186367W0W0เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097082382W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097448829W0W0เช่าสถานที่สอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2565
65097273362W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2565
65087802249W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2565
65087751804W0W0จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2565
65097564929W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2565
65097345361W0W0จ้างเหมาจัดทำโล่ สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2565
65097139743W0W0ระบบสื่อสาร GPRS สถานีวัดฝนอัตโนมัติ ๓๙ สถานี และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ๒๑ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖21-09-2565
65087778734W0W0จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2565
65097520860W0W0จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก 1999 มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
65097497710W0W0จ้างโครงการซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2565
65097614232W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-09-2565
65097490486W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-09-2565
65097278271W0W0ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-09-2565
65097231890W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-09-2565
65097446212W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
65097128616W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
65097097785W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
65097014822W0W0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
65097175860W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๒ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2565
65097321661W0W0จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเพื่อปรับเป็นอาคารสำนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097183708W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097151004W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097150408W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097132082W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ (ห้อง Control Room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097059779W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65087723658W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65087499703W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097438587W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศล. ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๓ ห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097331971W0W0ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097305925W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097303753W0W0จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเพื่อเป็นสำนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097289104W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097285408W0W0จ้างแก้ไขทำเนียบบุคลากรและทำเนียบผู้บริหาร เป็นเงิน 5,992.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097134037W0W0เช่าเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง กองพยากรณ์อากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097106847W0W0จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่สำนักงานของกลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่องที่เอียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65087783915W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65087726122W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65087196049W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะบียน ฮจ-๑๙๔๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65097288168W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65097279363W0W0จ้างเหมาตัดแต่งกิ้งต้นไม้ใหญ่และตัดต้นไม้เล็กภายในบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65097246121W0W0จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65097225042W0W0จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ป 0859 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65097169295W0W0ซ่อมแซมชุดไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา09-09-2565
65087794540W0W0เช่าสถานที่สอบแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65087234633W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมโถปัสสาวะชาย ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65087085272W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2565
65097199415W0W0จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2565
65097103439W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2565
65087646885W0W0จ้างเหมาจัดทำโล่ สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2565
65097205427W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2565
65097092282W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2565
65097081904W0W0จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมฝ้าภายในห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2565
65097038600W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2565
65097092592W0W0ซื้อไม้กั้นประตูอัตโนมัติทางเข้า - ออก ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2565
65087799217W0W0จ้างเหมาบริการรถตู้ข้ามจังหวัด สำหรับโครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2565
65087642462W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ชั้น ๑๔ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2565
65087728085W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-09-2565
65087718967W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2565
65087639179W0W0เหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๗ จำนวน ๑ คัน02-09-2565
65087610498W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2565
65087582993W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2565
65087796888W0W0จ้างเหมาจัดโครงการก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2565
65087450168W0W0จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-08-2565
65087606999W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2565
65087435696W0W0จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2565
65087642017W0W0จ้างเหมาย้ายระบบ LAN และระบบไฟฟ้าของสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-08-2565
65087456220W0W0จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-08-2565
65087452645W0W0ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-08-2565
65087487584W0W0จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลข กฉ ๕๐๓๒ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2565
65077244165W0W0จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-08-2565
65087421067W0W0จ้างรายงานขอจ้างเหมาระบบน้ำประปาจากบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านนอแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-08-2565
65087108926W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-08-2565
65087102910W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานสถาบันอุตุนิยมวิทยา และห้องเรียนสถาบันอุตุนิยมวิทยา อาคารออกแบบและโรงพิมพ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-08-2565
65087345437W0W0จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1944 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-08-2565
65087344629W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2565
65087295324W0W0จ้างซ่อมแซมหน้าต่างบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2565
65087001362W0W0จ้างเหมาจัดโครงการจัดประชุม APCC Working Group ๒๐๒๒, APEC Climate Symposium (APCS ๒๐๒๒) และ Workshop for Thailand Participants as APCS ๒๐๒๒ Side Event โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2565
65077494721W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึมฝ้าเพดานห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2565
65087271309W0W0จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-08-2565
65087251764W0W0จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-08-2565
65087222832W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-08-2565
65087041078W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-08-2565
65087172307W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-08-2565
65087141388W0W0จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO90012015 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2565
65087131178W0W0จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2565
65087096271W0W0ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2565
65087080458W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-08-2565
65077460344W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-08-2565
65087027138W0W0ซื้อซื้อแบตเตอรี่ใช้กับ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-08-2565
65087032021W0W0ซื้อยางรถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-08-2565
65077486666W0W0จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-08-2565
65087052616W0W0จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-08-2565
65087000744W0W0จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-08-2565
65077561762W0W0จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-08-2565
65077524781W0W0จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-08-2565
65067531477W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-07-2565
65057353808W0W0จ้างเหมาแปลงไฟล์ข้อมูลดิบจากการสํารวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-07-2565
65077240740W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-07-2565
65077212016W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-07-2565
65077314133W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2565
65077214900W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2565
65077080127W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2565
64127268620W0W0ซื้อชุดประมวลผล จำนวน ๕ ชุด โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2565
65077381018W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2565
65077170584W0W0ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-07-2565
65077373710W0W0จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใช้งานสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-07-2565
65077175970W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-07-2565
65077174721W0W0ซื้อหมึกเครืื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-07-2565
65077167627W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-07-2565
65077137165W0W0เช่าสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-07-2565
65077201978W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-07-2565
65077182510W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-07-2565
65077040442W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานกองสื่อสาร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-07-2565
65067598067W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-07-2565
65077065002W0W0จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน งท-๒๐๔๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2565
65077054666W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2565
65077141175W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-07-2565
65067595569W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-07-2565
65067597299W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-07-2565
65067591064W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารและกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-07-2565
65067593659W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-07-2565
65067529278W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Leonics โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-07-2565
65067587243W0W0ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-07-2565
65067561338W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนผ้าระบายประดับรั้วกรมฯ และธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2565
65067509186W0W0ซื้อDrum เครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CP๓๐๕d laser color และDrum เครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM๓๐๕df laser color โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2565
65067527632W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมโทรทัศน์ห้องท่านอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2565
65067394402W0W0ซื้อSIM Internet ภายใต้โครงการชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2565
65067307924W0W0จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2565
65067154748W0W0จ้างเหมาทำกรอบป้ายไม้และป้ายทองเหลืองประจำตำแหน่งผู้บริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2565
65067388909W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2565
65067299669W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2565
65067232205W0W0ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2565
65067378465W0W0จ้างตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 90012015 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-06-2565
65067240427W0W0ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-06-2565
65067124692W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-06-2565
65067221484W0W0จ้างเหมาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2565
65067161088W0W0จ้างซ่อมท่อระบายน้ำฝนรั่วซึม ชั้น ๑-๔ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2565
65067198419W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-06-2565
65067158166W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-06-2565
65067080515W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-06-2565
65067042454W0W0จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-06-2565
65067106620W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2565
65067085270W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ราชการหมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2565
65057460446W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๗กษ-๓๑๗๗ (ฝผ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2565
65057187202W0W0ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-06-2565
65067136255W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2565
65067127466W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2565
65057523287W0W0วัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา02-06-2565
65057501093W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2565
65057412160W0W0จ้างเหมาจัดทำแสตมป์ที่ระลึก ครบรอบ ๘๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2565
65057366724W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำคนพิการ ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-06-2565
65057526857W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ราชการที่ ศล.๑ โครงการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2565
65057434887W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-05-2565
65057456393W0W0จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2565
65057340953W0W0ซื้อหลอดไฟพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2565
65057349602W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องแม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-05-2565
65057260083W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนผ้าระบายประดับรั้วกรมฯ และธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2565
65057087541W0W0จ้างซ่อมท่อห้องอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2565
65047264133W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเซิฟเวอร์กล้องวงจรปิด กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-05-2565
65047389895W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-05-2565
65047386162W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-05-2565
65047381925W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสวนและงานด้านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-05-2565
65047410030W0W0ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2565
65047242223W0W0ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2565
65047283150W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-04-2565
65047247856W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-04-2565
65047243591W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-04-2565
65047079116W0W0จ้างซ่อมน้ำรั่วบริเวณท่อน้ำทิ้ง ด้านห้องน้ำหญิง ชั้น ๙ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-04-2565
65027126945W0W0ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-04-2565
65047214175W0W0จ้างเหมาย้ายจอภาพแอลอีดี (Video Wall) กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2565
65047192721W0W0ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2565
65047164533W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2565
65047163999W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2565
65047250901W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำป้อมยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2565
65047038105W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2565
65037512893W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติแบบชนิดความถี่ 1680 MHz ที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบนบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-04-2565
65027297631W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz ฯลฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-04-2565
65047156908W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-04-2565
65047168725W0W0จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-04-2565
65037451084W0W0จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค เทคโนโลยี และวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-04-2565
65037317072W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-04-2565
65027491006W0W0ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-04-2565
65047102529W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2565
65037540016W0W0ซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านจอเพื่อติดตั้งห้องประชุมไพลินที่อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2565
65037407738W0W0จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-04-2565
65047043397W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-04-2565
65037429111W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-04-2565
64127391747W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04-04-2565
64127383707W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04-04-2565
65037502113W0W0จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี01-04-2565
65037524908W0W0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีคัดเลือก31-03-2565
65037431028W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2565
65037415931W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2565
65037413692W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2565
65037325740W0W0จ้างซ่อมประตูกระจกห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2565
65037117519W0W0จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2565
65037060469W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2565
65037547704W0W0จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชั้น 7 อาคารหอเรดาร์สทิงพระขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2565
65037129568W0W0ซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงห้องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2565
65037072575W0W0จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2565
65037436735W0W0จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-03-2565
65037410692W0W0ซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-03-2565
65037365723W0W0จ้างทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-03-2565
65037058086W0W0ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนาม โครงการชุดตรวจอากาศอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-03-2565
65027079309W0W0จ้างทำระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร (Met4Agriculture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-03-2565
65037455129W0W0จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 4875 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2565
65037396805W0W0จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมอุตุนิยมวิทยาสู่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2565
65017097930W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2565
65017096924W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2565
64127273693W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2565
65037315067W0W0จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2565
65037311688W0W0ซื้อหมึกเครื่องโทรสารของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2565
65037306979W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2565
65037287751W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2565
65037340512W0W0จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-03-2565
65037313579W0W0ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงห้องทำงานห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-03-2565
65037300886W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2565
65037281230W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2565
65037198839W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2565
65037160628W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ (ฝผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2565
65037072999W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-03-2565
65037040291W0W0จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๑๘๘ KVA กองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-03-2565
65037125080W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-03-2565
65037089203W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-03-2565
65037049032W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-03-2565
65037114341W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-03-2565
65037018108W0W0ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและความสะอาดรถยนตฺ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-03-2565
65027475427W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-03-2565
65027472928W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-03-2565
65027445425W0W0ซื้อวัสดุทำแผงตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-03-2565
65027479965W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เชื่อมต่ออาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-03-2565
65027434360W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-03-2565
65027300462W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-02-2565
65027366580W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-02-2565
65027318485W0W0จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-02-2565
65027301263W0W0จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ของเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-02-2565
65027298120W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-02-2565
65027141489W0W0ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2565
65027134694W0W0ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2565
65027031796W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก18-02-2565
65017284660W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๓ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2565
65017497802W0W0เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2565
65027202495W0W0ซื้อจัดซื้อ Battery โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-02-2565
65017405374W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ (ระดับปริญญาโท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-02-2565
65017500743W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-02-2565
65027103871W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-02-2565
65027047099W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-02-2565
65027166060W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลยทะเบียน กข-๘๓๓๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-02-2565
65027056300W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน งร 203 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-02-2565
65027011960W0W0จ้างล้างหัวฉีดดีเซลรถยนต์ ส.อต.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-02-2565
65017448357W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-02-2565
65017442239W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-02-2565
65017404632W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-02-2565
65017484164W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-01-2565
65017390866W0W0ซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส กองบริการดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-01-2565
65017261211W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๖,๓,๒ อาคาร ๕๐ ปี ห้อง รอต. หน้าห้อง รอต.และห้อง อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-01-2565
65017302168W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-01-2565
65017280398W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ (อท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-01-2565
65017256046W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-01-2565
65017444380W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2565
65017386591W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2565
65017381723W0W0จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2565
64127140763W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการชุดตรวจอากาศเกษตรอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2565
64127029879W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2565
65017364814W0W0จ้างซ่อมแซมติดตั้งระบบส่องสว่างและตู้ Breaker สำหรับ ศอ.(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-01-2565
64127480375W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-01-2565
64127431980W0W0จ้างจ้างซ่อมแซมติดตั้งระบบส่องสว่างและตู้ Breaker สำหรับ ศอ.(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-01-2565
65017330743W0W0ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2565
65017165904W0W0จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2565
65017205977W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2565
65017187665W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2565
65017130829W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2565
64127275955W0W0ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการชุดตรวจอากาศเกษตรอัตโนมัติภาคสนามและระบบสมาร์ทอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2565
64127207650W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2565
64127207358W0W0ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-01-2565
65017132798W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-01-2565
65017063832W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-01-2565
65017188040W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-01-2565
64127377952W0W0จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักราชการเลขที่426/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-01-2565
65017111225W0W0จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1944 กทม เป็นเงิน 66,288.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2565
64127503736W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2565
65017007561W0W0จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2565
64127498246W0W0ซื้ออะไหล่ Power Supply จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-01-2565
65017068020W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-01-2565
65017048575W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2565
64127451234W0W0ซื้อกระดาษ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-01-2565
65017015890W0W0ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-01-2565
64127434473W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการ บท.จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2564
64127369372W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานและกระดาษ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-12-2564
64127363040W0W0เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑ เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-12-2564
64127387076W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-12-2564
64127366408W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-12-2564
64127334218W0W0เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเลขหมายในโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ จำนวน ๑๕ เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-12-2564
64127404328W0W0ซื้อหมึกพิมพ์และ Printhead จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2564
64127363554W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2564
64127256325W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2564
64127215597W0W0ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2564
64127328308W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2564
64127227974W0W0จ้างทำตรายางกองพยากรณ์อากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2564
64127127232W0W0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2564
64127267520W0W0ซื้อวัสดุสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ววน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-12-2564
64127187808W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น ๑๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-12-2564
64127163895W0W0จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-12-2564
64127193801W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-12-2564
64117241303W0W0จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-12-2564
64127284176W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,031.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2564
64127169564W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2564
64127164870W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-12-2564
64127086016W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร ชั้น ๑๗ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-12-2564
64127076800W0W0วัสดุสำนักงานของกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๑๒ รายการ13-12-2564
64127010824W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2564
64127001143W0W0จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดของส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ชั้นดาดฟ้า (ชั้น ๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2564
64117506828W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2564
64117497576W0W0ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2564
64127039991W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มนิติการ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-12-2564
64127002354W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-12-2564
64117494973W0W0ซื้อHard Disk External ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-12-2564
64117309420W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก03-12-2564
64117405889W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขา ห้องทรงงาน ชั้น ๑๕ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2564
64117440696W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2564
64117426524W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2564
64117418082W0W0ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2564
64107031413W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก30-11-2564
64117330662W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2564
64117482737W0W0วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๐ รายการ24-11-2564
64117187865W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2564
64117125945W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2564
64117279973W0W0ซื้อวัสดุยานพาหนะ(แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-11-2564
64117289888W0W0จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-11-2564
64117276988W0W0จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-11-2564
64117271648W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2564
64117208691W0W0ซื้อหมึกพิมพ์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2564
64117181582W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2564
64117271394W0W0จ้างจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon รุ่น MF113W จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-11-2564
64117153970W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-11-2564
64117124725W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-11-2564
64117209478W0W0ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-11-2564
64117183278W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-11-2564
64117041544W0W0จ้างเหมาพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-11-2564
64117083150W0W0จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-11-2564
64117120002W0W0จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ เดินสายไฟ ภายใน และ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2564
64117051232W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ห้องรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2564
64117048473W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2564
64117042931W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในห้องการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2564
64117141549W0W0จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า (ภายใน) สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-11-2564
64107249150W0W0ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-11-2564
64097706666W0W0จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-11-2564
64117009626W0W0จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2564
64117009626W0W0จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2564
64107312838W0W0จ้างทำตรายาง (รอบ.) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2564
64107295998W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2564
64107288507W0W0ซื้อแอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) ๗๕ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2564
64117005385W0W0จ้างเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทุบสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน (MEAJ) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-11-2564
64107308743W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ (ส.อต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-11-2564
64107269451W0W0เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก28-10-2564
64107136322W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้่ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-10-2564
64097436954W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-10-2564
64097851599W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097845320W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097844425W0W0จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097833755W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097829290W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097829104W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097828904W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097828199W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097786252W0W0จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097784753W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097755208W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097750151W0W0เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097684736W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097684571W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2564
64097833120W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097832714W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097831828W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097819266W0W0จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097779561W0W0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง IP VPN ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097778539W0W0เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097769329W0W0เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097767317W0W0จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097754592W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097749996W0W0จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097748692W0W0จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097739985W0W0จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097712430W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานธุรการ) ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097709626W0W0จ้างซ่อมแซมช่องแสงอลูมิเนียมพร้อมประตูเปิด/ปิด และงานซ่อมโพรงข้าง/หน้า อาคารกองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097707795W0W0เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097676870W0W0จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097674594W0W0ซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097669998W0W0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097594984W0W0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097790741W0W0จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลข กข8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
64097777808W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
64097712483W0W0จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
64097712339W0W0จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
64097712119W0W0จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
64097495161W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2564
64097796858W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097788401W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 806.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097761661W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 1269 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097756416W0W0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097754537W0W0จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097753501W0W0จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097751783W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097737832W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097736594W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097624299W0W0จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097572883W0W0จ้างพนักงานซัดรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097567714W0W0จ้างซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2564
64097641442W0W0เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097591916W0W0จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097579562W0W0ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097572818W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097550871W0W0เหมาตัดหญ้าส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕23-09-2564
64097511089W0W0จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097460242W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097296096W0W0ซื้อม่านปรับแสงภายในอาคารที่ทำการตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097665890W0W0จ้างซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ป้ายและรั้วด้านหน้าที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097645369W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097641048W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097591856W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097564696W0W0ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) กองพยากรณ์อากาศ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097544314W0W0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097543089W0W0เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097505915W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น ๑๖ อาคาร ๕๐ ปี กรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097489144W0W0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097486806W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097455180W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097311187W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097050715W0W0จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097599683W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ราชการที่ สอต.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
64097594532W0W0ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
64097591820W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
64097486615W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
64097473825W0W0เช่าใช้เครื่องโทรสาร กองพยากรณ์อากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
64097434940W0W0จ้างเหมาเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2564
64097579983W0W0วัสดุก่อสร้าง ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๖ รายการ20-09-2564
64097555125W0W0เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ20-09-2564
64097551710W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู ของ ส่วนอากาศการบินเชียงราย ห้องควบคุมระบบ ไฟฟ้าสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
64097545786W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ใช้ราชการที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
64097447377W0W0ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
64097419208W0W0เช่าใช้เครื่องโทรสาร กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
64097223153W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โอโซนและรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2564
64097504146W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097490828W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097458884W0W0ซื้อกล้องดิจิตอลของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097449899W0W0จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097441983W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097432516W0W0ซื้อเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097473683W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
64097432140W0W0จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักราชการ ๓ หลัง และ ซ่อมประตูอาคารโรงเก็บแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
64097337404W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
64097331995W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
64097417727W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ใช้ในราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2564
64097342916W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-09-2564
64097335520W0W0ซื้อถังเก็บน้ำขนาด 3000 ลิตร จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-09-2564
64097178710W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมชุดปั๊มน้ำทิ้ง จำนวน ๒ เครื่อง ชั้น ๑๒ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-09-2564
64097034728W0W0ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-09-2564
64097168351W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2564
64097164863W0W0ซื้อเก้าอี้บุนวมของกลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2564
64097070741W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา (จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2564
64097267847W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2564
64097267530W0W0ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2564
64097162012W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2564
64097067806W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2564
64087494403W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2564
64097260683W0W0จ้างทาสีรั้วหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097253357W0W0จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097249189W0W0จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097247976W0W0จ้างทาสีรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาและสนามAWS กลุ่มงานอากาศเกษตรสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097229357W0W0ซื้อผ้าม่านมู่ลี่สำนักงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097225358W0W0ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097214004W0W0จ้างซ่อมประตูโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097147454W0W0จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097094492W0W0จ้างซ่อมแซมสาเหตุน้ำรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097090206W0W0จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097067440W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ๔ อาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2564
64097322208W0W0จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง TOYOTA VIGO กฉ 6001 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64097214522W0W0จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64097205898W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู เพื่อใช้ในราชการที่ส่วนอากาศการบินเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64097194042W0W0ซื้อซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64097088766W0W0จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64097071572W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64097160887W0W0จ้างซ่อมรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาพร้อมขัดและพ่นสีกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2564
64097039302W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2564
64097137559W0W0ซื้อซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2564
64087557488W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2564
64097166888W0W0จ้างทาสีครุภัณฑ์รั้วสนามอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2564
64087694910W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-08-2564
64087680464W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-08-2564
64087069249W0W0ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งของโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31-08-2564
64087033486W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิเคราะห์อิทธิพลของลมที่มีผลต่อ PM๒.๕ ชั้นบรรยากาศที่มีแรงเสียดทาน และการคาดการณ์คุณภาพอากาศ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-08-2564
64087538548W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ใช้งานสำหรับประตูกระจกสไลด์ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2564
64087533838W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานและกระดาษ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2564
64087488133W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและหลอดไฟส่องสว่าง (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-08-2564
64087454717W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2564
64087452657W0W0จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2564
63127240504W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 91 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-08-2564
64087604470W0W0จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2564
64087579491W0W0จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคารทั้ง 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2564
64087518886W0W0จ้างย้ายมาตรวัดน้ำและท่อประปาขนาด 40 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2564
64087529799W0W0จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-08-2564
64087459540W0W0จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมจุดทิ้งขยะภายในบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-08-2564
64087340443W0W0ซื้ออะไหล่สำหรับอะไหล่เครื่องวัดระยะทางลม ๒ เมตร (Wind run meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-08-2564
64087519768W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-08-2564
64087504149W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-08-2564
64087481173W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-08-2564
64087475336W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-08-2564
64087462054W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087457903W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087455846W0W0จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ7432 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087453209W0W0จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างทำป้ายสถานีเรดาร์ตรวจอากาศระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087415796W0W0จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลข กห-9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087251426W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087243576W0W0ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-08-2564
64087411208W0W0จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2564
64087401552W0W0จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2564
64077206759W0W0ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2564
64087391113W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087389422W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087358650W0W0จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087343459W0W0จ้างเหมาบริการติดตั้งฉากกั้นห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087279185W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087259174W0W0จ้างซ่อมแซมรางน้ำอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087185111W0W0ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087184727W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087181984W0W0จ้างทำโล่พร้อมกล่องและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก ให้แก่ผู้เกษียณอายุประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087156582W0W0จ้างซ่อมชักโครกห้องน้ำชาย ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2564
64087208332W0W0ซ่อมปรับปรุงถนนทางเดินรถยนต์เสริมด้วยยางมะตอย18-08-2564
64087327582W0W0จ้างซ่อมแซมห้องสุขาอาคารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-08-2564
64087287238W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-08-2564
64077552161W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่ ใช้กับเครื่องรับภาคพื้นดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-08-2564
64087222659W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087219961W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087219571W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087206438W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087200819W0W0ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก.และผ้าประดับรั้วกรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087088429W0W0จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่ถนนทางเดินรถที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087066748W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64077552142W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64077541397W0W0ซื้ออะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64087271833W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP อต.7440-001-05-241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-08-2564
64087231427W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-08-2564
64077533798W0W0จ้างขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเสีย ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-08-2564
64087221213W0W0จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64087118859W0W0จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64087116141W0W0จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64087090841W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077542917W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077540712W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077534665W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077518677W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077491728W0W0ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077486118W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077394411W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ภูมิอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2564
64077531428W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ห้องผู้บริหาร (รอว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-08-2564
64087102673W0W0จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-08-2564
64077440805W0W0ซื้ออุปกรณ์มิกเซอร์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-08-2564
64077450029W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2564
64077445474W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2564
64077182198W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ผค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2564
64077178754W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2564
64087006832W0W0จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน พยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2564
64077383683W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2564
64077199838W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก-๕๔๖๗ (ฝผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2564
64077383031W0W0ซื้อแอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) ๗๕ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-07-2564
64077213806W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-07-2564
64077201754W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-07-2564
64077341810W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-07-2564
64077415660W0W0จัดจ้างซ่อมเครื่อง Projector ห้องประชุม ชั้น 3 ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก22-07-2564
64077393556W0W0ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-07-2564
64077379615W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนบานประตูรั้วเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-07-2564
64077216435W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2564
64077211913W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2564
64077198182W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒กฎ-๙๗๖๗ (ส.อต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2564
64077183101W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2564
64077253393W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-07-2564
64077209029W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-07-2564
64077205087W0W0ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-07-2564
64077172515W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-07-2564
64077111748W0W0จ้างก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-07-2564
64077173401W0W0จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษของกลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-07-2564
64077164647W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-07-2564
64077211482W0W0จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2564
64077239601W0W0จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-07-2564
64067466087W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาระบบ เอ.เอ็ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-07-2564
64067511933W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำหญิง ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-07-2564
64067463940W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมการกระจายข่าวอากาศเพื่อเรือเดินทะเล (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-07-2564
64077174832W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2564
64077164571W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2564
64077157486W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2564
64067577566W0W0จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2564
64077209739W0W0จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2314 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64077155026W0W0วัสดุคอมพิวเตอร์08-07-2564
64077033696W0W0จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วหน้าสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64077032622W0W0ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64077029922W0W0จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64077006552W0W0ซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64057208187W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64077173490W0W0จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 2611 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-07-2564
64077094240W0W0จ้างเหมาบริการย้ายสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ เทศบาลตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-07-2564
64077077777W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-07-2564
64067498852W0W0ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยใช้ระบบ Cisco Webex จำนวน 3 Host กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-07-2564
64067366985W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-07-2564
64077000700W0W0จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO90012015 ครั้งที 1 (รอบใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-07-2564
64067464583W0W0ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร.พานพุ่มสักการะและผ้าประดับรั้วกรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-07-2564
64067399336W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-07-2564
64067388783W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-07-2564
64067571188W0W0ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2564
64067552795W0W0ซื้อRAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2564
64067463656W0W0จ้างเช็คระยะรถยนต์ ส.อต.ชุมพร หมายเลขทะเบียน กท ๑๒๔๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2564
64067296390W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet P๒๐๓๕n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2564
64067550021W0W0ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2564
64067506428W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2564
64067484734W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2564
64067499248W0W0จ้างจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า สอต.ชัยนาท จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-06-2564
64067494589W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-06-2564
64067396390W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สอต.กรุงเทพฯ (บางนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-06-2564
64067286683W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องนักวิชาการคอมพิวเตอร์และห้องนักอุตุนิยมวิทยา อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-06-2564
64067469882W0W0ซื้อซื้อถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-06-2564
64067187172W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2564
64067417306W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-06-2564
64067323817W0W0จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑๑๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-06-2564
64067261965W0W0ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD) 3TB ชั้น 12 กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-06-2564
64067257295W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-06-2564
64067393264W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2564
64067260201W0W0ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซม เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ (Floating thermometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2564
64067257889W0W0ซ่อมเครื่อง Printers ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้21-06-2564
64067253553W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2564
64067229357W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2564
64067200720W0W0ซื้อธงของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2564
64067194191W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-06-2564
64067294456W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-06-2564
64067242599W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-06-2564
64067059248W0W0จ้างทำของที่ระลึก Moscot ตุ๊กตาน้องสายฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2564
64067014656W0W0จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ สอต.กรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2564
64067063013W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารศูนย์เทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-06-2564
64067228229W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-06-2564
64067217531W0W0จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว-ดำ) หมายเลขครุภัณฑ์ อต.7440-007-004-505 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-06-2564
64067089005W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงานและห้องพักเวรพยากรณ์ฯ ชั้น ๑๑ (พอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-06-2564
64067065792W0W0ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-06-2564
64067093069W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สอต. กรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-06-2564
64067087514W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-06-2564
64067156705W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2564
64067008322W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2564
64067090312W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-06-2564
64067018915W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-06-2564
64067007122W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-06-2564
64067004717W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-06-2564
64067213317W0W0จ้างเหมาย้ายเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2564
64067124807W0W0จ้างตรวจสอบประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO๙๐๐๑๒๐๑๕ (Surveillance) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2564
64067116922W0W0จ้างซ่อมแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2564
64067111060W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2564
64067071418W0W0จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
64067004759W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาและแผ่นฝ้าเพดาน อาคารสโมสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
64057421295W0W0ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินี รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
64057314456W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ภูมิอากาศและกลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ขั้น ๑๐ (พน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
64057273825W0W0ซื้อระบบตอบรับอัตโนมัติ Intermail Voice Mail System ติดตั้งที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
64067078887W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2564
64067000795W0W0ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สท.และผ้าประดับรั้วกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2564
64057323991W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานและกระดาษ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2564
64067078614W0W0จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-05-241 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-06-2564
64067090710W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057315382W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057314303W0W0จ้างเหมาซ่อมสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ชำรุดห้องสุขา ชั้น ๒ อาคารกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057311022W0W0จ้างเช็คระยะรถยนต์ ส.อต.ชุมพร หมายเลขทะเบียน กท ๑๒๔๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057309786W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057226550W0W0จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ (กรณีน้ำยาหมด) จำนวน ๔ เครื่อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น ๙ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057225645W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์แบบสี จำนวน ๑ เครื่อง ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-05-2564
64057424060W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ในราชการ ทะเบียน กฉ 2806 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
64057414783W0W0จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องมือตรวจอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ของ สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี และกลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
64057324715W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
64057261242W0W0ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิแอลกอฮอล์น้ำพร้อมขาตั้ง จำนวน ๔๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
64057152868W0W0เช่าใช้สัญญาณสื่อสารของระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีคัดเลือก28-05-2564
64057265454W0W0ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อทำซุ้่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64057217303W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64057175115W0W0ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 1 รายการ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64057314257W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ในราชการ ทะเบียน กฉ 2806 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-05-2564
64057297452W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-05-2564
64057078583W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-05-2564
64047061103W0W0ประกวดราคาซื้อเสาอากาศ สายอากาศ และสายส่งกำลังพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19-05-2564
64057305992W0W0จ้างจัดทำวัสดุพิธีการ (ป้ายภาพไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2564
64057305961W0W0ซื้อวัสดุรับรองและพิธีการ ผ้าประดับและอุปกรณ์จัดตกแต่งรั้วและอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 20 พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2564
64057306031W0W0จ้างประดับผ้าและตกแต่งอาคารและสถานที่ เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 20 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-05-2564
64057305881W0W0ซื้อวัสดุรับรองและพิธีการ ผ้าประดับและอุปกรณ์จัดตกแต่งรั้วและอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 20 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-05-2564
64047446179W0W0ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2564
64047417807W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2564
64047414588W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงานส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2564
64047400666W0W0ซื้อวัสดุที่ต้องใช้ทำแผงตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2564
64047303468W0W0จ้างเหมาเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2564
64057124404W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูหน้าและด้านข้างของอาคารที่ทำการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-05-2564
64057038688W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-05-2564
64057078376W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-05-2564
64057055339W0W0จ้างล้างเครื่องปรับอกาศห้องปฏิบัติงาน ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-05-2564
64057095543W0W0จ้างประดับผ้าและตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-05-2564
64057094073W0W0ซื้อวัสดุรับรองและพิธีการ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-05-2564
64047442906W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2564
64047368879W0W0จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและประตู (เข้า-ออก) ภายในอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2564
64047350267W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2564
64057022541W0W0ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2564
63127252757W0W0ประกวดราคาซื้อระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMD Portal) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-04-2564
64047233110W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาและอุปกรณ์ห้องน้ำชาย-หญิง (อาคารที่ทำการสุวรรณภูมิ Met obs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-04-2564
64047206372W0W0ซื้อยางรถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-04-2564
64047203221W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-04-2564
64047301784W0W0จ้างซ่อมแซมการรั่วซึมน้ำเข้าช่องทางหน้าต่างอาคารหอเรดาร์น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-04-2564
64037496119W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-04-2564
64047314150W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-04-2564
64047213821W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2564
64047203739W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาธารณะภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2564
64047141772W0W0จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุทกกบินทร์บุรี) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก22-04-2564
64047057863W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2564
64047258747W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2564
64047242047W0W0จ้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2564
64047225552W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2564
64047195447W0W0จ้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2564
64037452219W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น (กลุ่มงานตรวจอากาศพัทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-04-2564
64037296982W0W0ซื้อDrum เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox รุ่น DC-III3007/2007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2564
64047200749W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 41,824.16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-04-2564
64047187652W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการและประตูเหล็กทางเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-04-2564
64047123747W0W0จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-04-2564
64047116638W0W0ซ่อมแซมท่อประปาแตกชำรุดบริเวณทางเท้า ข้างอาคารกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา19-04-2564
64047156835W0W0จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน กค 2793 ตราด พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-04-2564
64047077281W0W0ซื้อยางรถยนต์บรรทุก จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-04-2564
64047063632W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ของทางราชการ ฮภ-๗๒๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-04-2564
64047111355W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน (19 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-04-2564
64047055725W0W0จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-04-2564
64047031556W0W0จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2564
64037498462W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2564
64037303398W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02-04-2564
64037485902W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-04-2564
64037227269W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์และห้องไฟฟ้า อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-04-2564
64037139525W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมห้องระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-04-2564
64037461379W0W0จ้างพิมพ์กระดาษผลิตแผนที่อากาศ (แบบ อต.๑๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2564
64037448359W0W0ซื้อกระดาษ A0 ชนิดฟอกขาวพิเศษ จำนวน ๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2564
64037464056W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2564
64037425258W0W0จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2564
64037366283W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2564
64037412647W0W0ซื้อกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ จำนวน ๑๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-03-2564
64037355921W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก26-03-2564
64037334908W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก26-03-2564
64037328116W0W0จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก25-03-2564
64037323487W0W0จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก25-03-2564
64037294206W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2564
64037447766W0W0จ้างล้างเครื่องปรับอากาศที่สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ สทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2564
64037321859W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก ๕๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2564
64037061333W0W0จ้างค่าซ่อมฝ้าเพดานและกระจกสำนักงาน สกบ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2564
64027326099W0W0จ้างเหมาซ่อมประตูกระจกด้านหน้ากองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ชั้น ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-03-2564
64037386858W0W0จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-03-2564
64037371519W0W0จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือ23-03-2564
64037007822W0W0จ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข่าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีคัดเลือก23-03-2564
64027155531W0W0ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-03-2564
64037362425W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-03-2564
64037189592W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงาน สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลท่าเรือกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-03-2564
64037370972W0W0จ้างเหมางานซ่อมระบบเครื่องเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กฉ 6001 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2564
64037343137W0W0จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องส่งเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2564
64037210076W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2564
64037215237W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชั้น ๑๔ (ตอ.) กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2564
63127203396W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-03-2564
63127201778W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-03-2564
64037313795W0W0เหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก15-03-2564
64037212731W0W0ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-03-2564
64037114306W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุม server กล้องวงจรปิด กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-03-2564
64027463749W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (กลุ่มงานอากาศเกษตรอู่ทอง) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-03-2564
64027040053W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม) ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-03-2564
64037066271W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-03-2564
64037213325W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-03-2564
64037029840W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี 159 ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-03-2564
64037297909W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใช้งานสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2564
64037230593W0W0ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง Plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2564
64027463159W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10-03-2564
64027448539W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ โดยใช้แบบมาตรฐานบ้านพักชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10-03-2564
64027440490W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09-03-2564
64027406255W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-03-2564
64027381391W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรตากฟ้า) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-03-2564
64027378397W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-03-2564
64027375840W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-03-2564
64027339657W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-03-2564
64037205922W0W0จ้างเหมาตรวจเช็คระบบพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-03-2564
64037076669W0W0ซื้อไฟแฟลชกระพริบและหมุนติดหลังคารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-03-2564
64027409332W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเข้าห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-03-2564
64027457269W0W0ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้งานกับ UPS จำนวน 60 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-03-2564
64017490131W0W0จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก01-03-2564
64027358085W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-02-2564
64027326530W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสื่อสาร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-02-2564
64027427192W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-02-2564
64027359432W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-02-2564
64027346433W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-02-2564
64027245607W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-02-2564
64027306589W0W0ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมฐานไม้รองถาดน้ำระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-02-2564
64017474073W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญงาน แบบชั้นเดียว ที่กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-02-2564
64017229911W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-02-2564
64027270036W0W0จ้างซ่อมแซมระบบประปาหน้าอาคารแผ่นดินไหวภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-02-2564
64027260682W0W0จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2564
64027198782W0W0จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข ๔๘๘๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2564
64027165118W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาและโถปัสสาวะ กองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2564
64027121794W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2564
64027294394W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2564
64027119633W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘กช-๗๕๒๑ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2564
64027092643W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2564
64017279705W0W0จ้างซ่อมสายอากาศระบบวิทยุคลื่นสั้น SSB (Single Side Band) ย่านความถี่ 3-30 MHz กองสื่อสาร ส่วนเครื่องวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2564
63117331184W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-02-2564
63117331009W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-02-2564
63117328414W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-02-2564
64027151754W0W0ซื้อกระดาษปอนด์ขาวเพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มตรวจอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-02-2564
64027150370W0W0จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-02-2564
64017193300W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-02-2564
64027166924W0W0ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ราชการกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-02-2564
64027103330W0W0ซื้ออุปกรณ์ชุดควบคุมไมค์ประชุม จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ราชการที่ห้องประชุมไพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-02-2564
64027062772W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-02-2564
64017460063W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-02-2564
63127226616W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-02-2564
64027153624W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-02-2564
64017580315W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-02-2564
64027243682W0W0ซื้อPower supply เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-02-2564
64027149068W0W0ซื้อจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) สอต.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-02-2564
64027031066W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๒ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-02-2564
64017550473W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-02-2564
64017495899W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05-02-2564
64027078498W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-02-2564
64027173581W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการหมดลง หรือจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-02-2564
64027028307W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของกลุ่มงานเกษตรอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-02-2564
64017400060W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 8 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-02-2564
64027018202W0W0จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหารนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-02-2564
64017533911W0W0ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-02-2564
64017533347W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-3226 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-02-2564
64017496586W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-02-2564
64017498427W0W0จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารของกลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2564
64017494687W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2กฎ-9767 (ส.อต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2564
64017413797W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ชั้น 9 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2564
64017369233W0W0จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2564
63117425033W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ๔๐๓ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-01-2564
64017462206W0W0ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-01-2564
64017428190W0W0ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-01-2564
64017511152W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2564
64017412422W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2564
64017408532W0W0ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ27-01-2564
64017450787W0W0จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2564
64017365043W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก26-01-2564
64017345503W0W0ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2564
64017329861W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารของกองพยากรณ์อากาศ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-01-2564
64017436165W0W0จ้างซ่อมหลังคาโรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-01-2564
64017279292W0W0จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-01-2564
64017200462W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม (ส่วนอากาศการบิน) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-01-2564
64017200052W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-01-2564
64017382068W0W0จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายโทรศัพท์ภายใน ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2564
64017367714W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2564
64017354372W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2564
64017353080W0W0จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2564
64017305631W0W0ซื้อข้อความสั้น (SMS) เพื่องานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2564
64017211814W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-3226 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2564
63127440283W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการชนิดตอกเสาเข็มจำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18-01-2564
64017280023W0W0ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-01-2564
64017081430W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-01-2564
63127537160W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-01-2564
63127528266W0W0ซื้อวัสดุซ่อมแซมป้ายพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2564
63127513427W0W0วัสดุอุปกรณ์สำหรับชุดแสดงผลอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ11-01-2564
63127355959W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-01-2564
63127321092W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 10 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2564
64017042046W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2564
64017031656W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2564
64017024411W0W0จ้างเหมาซ่อมประตูท่อน้ำทิ้งใหญ่ ห้องน้ำชาย ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2564
63127523221W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2564
63127513178W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเปิด ปิด ดาดฟ้าชั้น ๑๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2564
63127484766W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๔ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-01-2564
63127420458W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-01-2564
64017075692W0W0จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-01-2564
63117079456W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตามแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-01-2564
63127468469W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ (ส.อต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2564
63127456787W0W0จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-๔๘๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2564
63127441400W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2564
63127427471W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2564
63127370564W0W0จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-01-2564
63127531737W0W0ซื้อจัดซื้อ Battery เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-12-2563
63127457723W0W0ซื้อสติ๊กเกอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๗๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-12-2563
63127283786W0W0ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงการติดตั้งตู้สกรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-12-2563
63127326210W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ห้อง ๓๑๐ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-12-2563
63127386340W0W0วัสดุโรงงาน จำนวน ๖๒ รายการ28-12-2563
63127346732W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ-๕๔๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-12-2563
63127267976W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-12-2563
63127342227W0W0จ้างซ่อมแท่นพิมพ์ SOLNA๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-12-2563
63127306488W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-12-2563
63127261715W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒กฎ-๙๗๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-12-2563
63127072047W0W0จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-12-2563
63127428098W0W0ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้งานกับ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2563
63127379817W0W0จ้างเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2563
63127320683W0W0ซื้อหมึกปริ้นเตอร์กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-12-2563
63127375382W0W0ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี(กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสมุย) ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2563
63127368048W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UPS) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 30 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-12-2563
63127421359W0W0ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2563
63127421346W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3,461.- บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2563
63127118187W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2563
63127335350W0W0ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-12-2563
63127178533W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-12-2563
63127165301W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมฝาครอบท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณทางเท้าภายในกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-12-2563
63127283471W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-12-2563
63127177073W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-12-2563
63127273707W0W0จ้างเปลี่ยนระบบแอร์ภายในรถ รถกระบะหมายเลขทะเบียน กม-6011 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-12-2563
63127267286W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-12-2563
63127258452W0W0จ้างบริการขัดพื้นลอกหน้าหินขัดเก่าพร้อมเครลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-12-2563
63127053481W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานและกระดาษ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-12-2563
63127093953W0W0ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-12-2563
63127089364W0W0ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมประตูไม้เข้า-ออกโรงแก๊ส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-12-2563
63127290172W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2563
63127186258W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2563
63097661193W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-12-2563
63127161821W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2563
63127016697W0W0ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2563
63117401242W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร) ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-12-2563
63107391566W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08-12-2563
63127113961W0W0ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) ใช้ ราชการที่ สอต.อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-12-2563
63127086433W0W0ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-12-2563
63127011183W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-12-2563
63117343016W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-12-2563
63127028808W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-12-2563
63127002695W0W0ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) ใช้ ราชการที่ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2563
63117443887W0W0ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติรูปแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2563
63117252332W0W0ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-11-2563
63117366564W0W0ซื้อซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โดยวิธีเฉาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2563
63117304654W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2563
63117283706W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2563
63117271866W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ท-๑๖๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2563
63117212030W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-11-2563
63117391895W0W0ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-11-2563
63117269990W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-11-2563
63117236815W0W0จ้างเหมาเปลี่ยนนำ้มันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-3227 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-11-2563
63117250227W0W0ซื้ออุปกรณ์มิกเซอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2563
63117234437W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2563
63117215572W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมและบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-11-2563
63117247602W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-11-2563
63117213532W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก18-11-2563
63117211295W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 7กผ-4937 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-11-2563
63117234958W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-11-2563
63117204254W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-11-2563
63117241020W0W0ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ที่สถานีอุตุตนิยมวิทยามุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2563
63117228062W0W0จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer) หมายเลข ครุภัณฑ์ อต.7440-001-05-145 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2563
63117198625W0W0ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2563
63117120974W0W0จ้างซ่อมแซมประตู้ไม้เข้า-ออก โรงแก๊ส ของส่วนตรวจอากาศชั้นบน กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-11-2563
63117204252W0W0จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-11-2563
63117117487W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-11-2563
63117007554W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-11-2563
63117225144W0W0ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-11-2563
63117178191W0W0จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-11-2563
63117051936W0W0ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-11-2563
63117157723W0W0วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ11-11-2563
63117007950W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น 5 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2563
63117008089W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-11-2563
63117007783W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-8088 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-11-2563
63117076238W0W0จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์หมายเลขทะเบียน กร-1527 อุบลราชธานี) หมายเลขครุภัณฑ์ อต. 2320-008-041-15 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-11-2563
63117006092W0W0จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-11-2563
63117004710W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-11-2563
63117004567W0W0ซื้อโครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-11-2563
63107311859W0W0ซื้อหมึกเครื่อง Printer ของ รอบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-10-2563
63107271597W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-10-2563
63107268069W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-10-2563
63107262647W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-10-2563
63107366924W0W0จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ติดตั้งที่ห้องเรดาร์ตรวจอากาศชั้น ๒ อาคารหอเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-10-2563
63107364323W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-10-2563
63107359850W0W0ขอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์29-10-2563
63107355586W0W0ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-10-2563
63107258383W0W0จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-10-2563
63107315877W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2563
63107308805W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2563
63107169417W0W0ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๒,๕๐๐ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-10-2563
63107267719W0W0จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ทั้ง ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-10-2563
63107265715W0W0จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1944 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-10-2563
63107110909W0W0ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-10-2563
63107158448W0W0จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-10-2563
63107129729W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศเงิน 16,900.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-10-2563
63097760268W0W0จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097741193W0W0จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหมวดอาคารสถานที่ กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมสิ่งประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097722858W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097633130W0W0จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097632371W0W0จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097626386W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ MULTI ๑๖๘๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097606803W0W0เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097563389W0W0จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097560789W0W0จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097556716W0W0จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097441429W0W0เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097718022W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2563
63097663227W0W0จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2563
63097614234W0W0ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2563
63097700581W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097684212W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097675244W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097672509W0W0เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ28-09-2563
63097672297W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097670089W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097632052W0W0จ้างซ่อมบำรุงล้อยางและระบบเบรค รถยนต์เลขทะเบียน กก 1999 มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097600464W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097594277W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097568996W0W0เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097557120W0W0เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097552792W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097552353W0W0จ้างซ่อมแซมประตูกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097533989W0W0เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097533257W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้เชี่ยวชาญ) ชั้น 7 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097530078W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097519828W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097504243W0W0จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097477790W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097470553W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097470344W0W0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097395324W0W0เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2563
63097648463W0W0จ้างก่อสร้างสนามอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097636560W0W0จ้างย้ายสถานีฝนอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097635356W0W0จ้างเหมาทำรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097622779W0W0จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097621444W0W0จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097619875W0W0เช่าใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097549718W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097523789W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องแตกและระบบงานประปาชำรุด อาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097515315W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097495519W0W0จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097488840W0W0จ้างพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097487728W0W0เช่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ39 สถานีและสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา21 สถานีประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097480130W0W0ซื้อกระดาษจัมโบ้โรลของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097477288W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097474004W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097200717W0W0จ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097606389W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ISUZU ทะเบียน กค-416 ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097591303W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมม่านกันแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097590916W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097578028W0W0จ้างเหมาบริการทำความสะอาด, รักษาความปลอดภัย และขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097567334W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097515615W0W0เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097445388W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097424068W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097422946W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097421252W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097388760W0W0จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-09-2563
63097570380W0W0จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ FORD ทะเบียน กข-8840 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097561277W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ผ้าม่านสำนักงาน) ใช้ราชการที่ สอต.อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097557024W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097497654W0W0จ้างซ่อมแซมประตูกระจก ชั้น ๑๒ กองพยากรณ์อากาศ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097475641W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก และยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียนรถ 5 กฒ-3727 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097475573W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097472151W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097438079W0W0จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097419640W0W0ซื้อตลับหมึกเครื่อง FAX ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097402714W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097396028W0W0จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097392516W0W0จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097384696W0W0เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097383807W0W0เช่าใช้เครื่องโทรสาร กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097374945W0W0ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097354180W0W0ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ชนิดสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2563
63097291969W0W0ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23-09-2563
63097503572W0W0จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer) หมายเลขครุภัณฑ์ อต.7440-001-05-146 ใช้ราชการ ศล. 1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
63097419103W0W0เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
63097383868W0W0เช่าใช้เครื่องโทรสาร กองพยากรณ์อากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
63097324716W0W0ซื้อจอภาพแอลอีดี (VIDEO WALL) จำนวน ๖ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
63097498118W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดผนัง ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097492379W0W0ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงานของส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)21-09-2563
63097478462W0W0ซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก 1999 แม่ฮ่องสอน21-09-2563
63097476570W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097443615W0W0จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097433538W0W0ซื้อฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และไมโครโฟนไร้สายที่ ปส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097389941W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ในราชการ ทะเบียน กจ 9386 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097353819W0W0จ้างจ้างซ่อมแซมระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097349915W0W0เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097329595W0W0ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรและบัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097299036W0W0ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097245573W0W0ซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097123062W0W0จ้างซ่อมแซมระบบประปาและบานประตูสวิง อาคารกองสื่อสาร (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-09-2563
63097423879W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
63097418276W0W0ซ่อมเครื่องปรับอากาศ18-09-2563
63097312024W0W0ซื้อกระดาษ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2563
63097416755W0W0จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2563
63097405073W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กข 8977 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2563
63097166200W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดทัศนวิสัยทางวิ่ง RVR AWOS 05 ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก17-09-2563
63097463143W0W0จ้างตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63097451399W0W0จ้างทาสีรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63097372341W0W0จ้างค่าจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63097230595W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63097224671W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63097116268W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63087412189W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมบริเวณชั้นหลังคาและชั้นดาดฟ้า อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-09-2563
63097366724W0W0จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097151866W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสภายนอก) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097151449W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097141797W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097114974W0W0จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบสี HP Color Laserjet จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097086862W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097084289W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารโรงรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097049347W0W0จ้างซ่อมแซมเบรกเกอร์ไฟฟ้า อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097016081W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมระบบป้องกันไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2563
63097285521W0W0จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงป้ายชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-09-2563
63097284449W0W0จ้างซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-09-2563
63097381865W0W0จ้างซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2563
63097204260W0W0จ้างจัดจ้างซ่อมโรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2563
63097194783W0W0จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2563
63097086743W0W0จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2563
63097331494W0W0จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2563
63097134302W0W0จ้างซ่อมแซมระบบอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (กตอ.เกาะสมุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-09-2563
63097282261W0W0จ้างเหมาซ่อมทาสีหอเรดาร์และโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2563
63097062660W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นห้องน้ำและเปลี่ยนโถชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2563
63097150163W0W0จ้างค่าจ้างรื้อถอน ขนย้ายและซ่อมแซมเสาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน(AWOS) ติดตั้งที่ กตอ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-09-2563
63097020048W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-09-2563
63087663563W0W0จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ อาคารกลุ่มบริหารพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-09-2563
63097031110W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2563
63087598006W0W0จ้างทำโล่รางวัลสำหรับงานเผยแพร่ผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และซอฟแวร์กรมอุตุนิยมวิทยา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2563
63087451883W0W0จ้างซ่อมแซมท่อประปาแตกบริเวณด้านข้างหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-09-2563
63097138105W0W0จ้างย้ายสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2563
63087676199W0W0จ้างซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-08-2563
63087592606W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-08-2563
63087546246W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-08-2563
63087544240W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-08-2563
63087427473W0W0ซื้อเลนส์ซูมกล้อง Nikon ๗๑๐๐ ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-08-2563
63087406935W0W0จ้างซ่อมชุดปั้มน้ำ อาคารโรงรถกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-08-2563
63087404839W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕ กฒ-๓๗๒๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-08-2563
63087601482W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง Server ระบบวินด์เชียร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2563
63087588651W0W0จ้างพิมพ์โปสเตอร์ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2563
63087478656W0W0จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2563
63087457064W0W0จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศในโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2563
63087639639W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2563
63087639525W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมประปาสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2563
63087549393W0W0จ้างซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงาน (บานที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2563
63087410286W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-08-2563
63087639328W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-08-2563
63087315146W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-08-2563
63087249882W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-08-2563
63087244310W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 16 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-08-2563
63087558823W0W0จ้างเทพื้นปูนซีเมนต์-ทำป้ายชื่อสถานีฝนอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2563
63087383712W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2563
63087317511W0W0จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2563
63087282712W0W0จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2563
63087247314W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเซิฟเวอร์กล้องวงจรปิด กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-08-2563
63087374963W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ผ้าม่านสำนักงาน) ใช้ราชการที่ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2563
63087359011W0W0จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2563
63087332375W0W0เช่าสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2563
63087275952W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กผ ๔๙๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2563
63087188280W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ ที่ห้องกลุ่มนิติการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-08-2563
63087360877W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนที่ห้องควบคุมเสียงห้องประชุมศอ.และ ที่ สตร.สทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-08-2563
63087339820W0W0จ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ใช้ราชการที่ สอต.ยโสธร 1โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-08-2563
63087109328W0W0จ้างปรับปรุงภายนอกอาคารกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-08-2563
63077557189W0W0ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-08-2563
63077538811W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอเรดาร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-08-2563
63087264984W0W0ซื้อซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กค 4763 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-08-2563
63087186997W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-08-2563
63087186228W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-08-2563
63077376907W0W0ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ททีวี ระดับความละเอียดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)14-08-2563
63087216470W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงเก็บแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2563
63087132720W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2563
63077536551W0W0ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์แผนที่อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-08-2563
63077527303W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-08-2563
63077558131W0W0จ้างทำปกบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-08-2563
63087092198W0W0จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2563
63077371105W0W0ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๗กผ ๔๙๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-08-2563
63077405890W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-08-2563
63077552526W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-07-2563
63077513398W0W0ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติติดตั้งที่อาคารสำนักงานสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-07-2563
63077510164W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-07-2563
63077443106W0W0จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในกรมอุตุนิยมวิทยา สอต.บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-07-2563
63077532551W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2563
63077480363W0W0ซื้อซื้อเครื่องปั้มน้ำและติดตั้งระบบประปา จำนวน 2 เครื่อง สอต.เชียงใหม่(ดอยอ่างขาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2563
63077421531W0W0จ้างซ่อมขยายผนังกั้นห้องชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2563
63077404145W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกโค้งจราจรประตูด้านข้างกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2563
63077400641W0W0จ้างซ่อมแซมฝาครอบแบบจำลองกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-07-2563
63077355641W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-07-2563
63077354188W0W0จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-07-2563
63077282957W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-07-2563
63077401952W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-07-2563
63077410293W0W0จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2563
63077397834W0W0ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2563
63077305908W0W0ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-07-2563
63017163547W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-07-2563
63017153824W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-07-2563
63017151753W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-07-2563
63077210955W0W0ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสด (เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-07-2563
63077209745W0W0จ้างซ่อมแซมมือจับล็อคบานหน้าต่าง กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-07-2563
63077170581W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-07-2563
63077263885W0W0ซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ๒ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2563
63077194567W0W0จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน กองพยากรณ์อากาศ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2563
63077194227W0W0จ้างพิมพ์กระดาษผลิตแผนที่อากาศ (แบบ อต.๑๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2563
63077158058W0W0ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ชนิดเติมน้ำกลั่น จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2563
63077146744W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2563
63067514972W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ ๕๔๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-07-2563
63077301548W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ กค4021 สกลนคร ก.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-07-2563
63077183120W0W0ซื้อวัสดุผลิตไม้วัดน้ำค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-07-2563
63077147207W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU หมายเลขครุภัณฑ์ อต.๗๔๔๐-๐๑๔-๐๐๑-๔๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-07-2563
63077320210W0W0วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง16-07-2563
63077269672W0W0จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพัก 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-07-2563
63077147489W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-07-2563
63077143266W0W0จ้างรื้อถอนเสาวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-07-2563
63077141146W0W0จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-07-2563
63077215287W0W0จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-07-2563
63077014945W0W0จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-07-2563
63067090539W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบเครือข่่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก15-07-2563
63077217489W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63077102813W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63077101871W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮอ-๑๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63077100623W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63077098727W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63077027310W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น ๑๗ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63067527446W0W0ซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-07-2563
63077173678W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-07-2563
63077005115W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำชาย อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-07-2563
63057413227W0W0จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-07-2563
63067500833W0W0ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-07-2563
63077138165W0W0จ้างซ่อมแซมห้องน้ำในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2563
63077117177W0W0ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2563
63077117176W0W0จ้างปรับปรุงและซ่อแซมบ้านพักข้าราชการระดับ3-4และระดับ5-6 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2563
63077115902W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ก.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2563
63077088095W0W0จ้างซ่อมแซมประตูรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2563
63077038879W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-07-2563
63077035240W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในราชการ ทะเบียน กค 3396 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-07-2563
63067462294W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-07-2563
63067460287W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-07-2563
63067446817W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-07-2563
63077033445W0W0จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-07-2563
63077006997W0W0จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท 2040 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-07-2563
63077004681W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-07-2563
63067513712W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2563
63067325842W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 403 MHz ที่ สอต.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก30-06-2563
63067408934W0W0จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2563
63067316733W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2563
63057444261W0W0จ้างปรับปรุงอาคารกองสื่อสาร (หลังเก่า) กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-06-2563
63067369908W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-06-2563
63067367932W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-06-2563
63067353870W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-06-2563
63067433937W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-06-2563
63067305670W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2563
63067296193W0W0ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมฐานไม้รองถาดน้ำระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2563
63067287624W0W0จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ของสถานีวิทยุฯ ส.อต.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-06-2563
63067380092W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-06-2563
63067370876W0W0จ้างตรวจสอบประเมินระบบคุณภาพ ISO90012015 (Re-certification Audit-Iso 90012015) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-06-2563
63067363371W0W0จ้างซ่อมประตูห้องน้ำในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2563
63067330372W0W0จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2563
63067256718W0W0จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณ สอต.กรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2563
63067181523W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-06-2563
63067327303W0W0จ้างเหมาเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สกู๊ปสปอต ครบรอบ ๗๘ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-06-2563
63067205281W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-06-2563
63067062380W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ (อาคารที่ทำการสุวรรณภูมิ Met obs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-06-2563
63067277009W0W0จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-06-2563
63067254999W0W0ซื้อเครื่องเจาะกระดาษตัวใหญ่ จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-06-2563
63067154246W0W0ซื้อหมึกเครื่องโทรสารของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-06-2563
63067234844W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2563
63067181789W0W0ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2563
63067179917W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มนิติการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2563
63067265989W0W0จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2563
63067161197W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องไสไม้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2563
63067148665W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2563
63067132799W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2563
63067106251W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-06-2563
63067252384W0W0จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถราชการ TOYOTA วีโก้ กฉ 6001 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-06-2563
63067147148W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-06-2563
63067037772W0W0ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระราชินี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-06-2563
63047481562W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-06-2563
63067229064W0W0จ้างเหมาบริการงานตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-06-2563
63067080574W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-06-2563
63067071432W0W0ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-06-2563
63067146138W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-06-2563
63067122036W0W0จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-06-2563
63067106145W0W0จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนทิ้ง ภายในโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-06-2563
63067180893W0W0ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
63067041182W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
63067037343W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๔ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
63067003922W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของอาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
63067001548W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
63067062177W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๔ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-06-2563
63067117446W0W0จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO90012015 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067051548W0W0จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067041083W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067040547W0W0จ้างซ่อมท่อแตกรั่ว ด้านหลังอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067039155W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067035138W0W0จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067011542W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-06-2563
63067088885W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-06-2563
63067080139W0W0จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-06-2563
63067124158W0W0จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน กธ2314 รอ. สอต.ร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2563
63057438721W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2563
63057429317W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา (อาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ชั้น 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2563
63057443233W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์แท่นเหล็กติดตั้งเสาธง ประกอบพิธีในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2563
63057339481W0W0ซื้อฮาร์ดดิส (หน่วยจัดเก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-06-2563
63057429306W0W0ซื้อม่านพร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และผ้าระบายติดหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-06-2563
63057374625W0W0ซื้อวัสดุทำปากเครื่องวัดฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-06-2563
63067045682W0W0ซื้อผ้าประดับและอุปกรณ์จัดตกแต่งอาคารและสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057452736W0W0จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057401389W0W0ซื้อปากกาลงนาม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057383867W0W0จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057353996W0W0จ้างก่อสร้างกำแพงรั้วกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057318376W0W0ซื้อHard Disk External จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057130180W0W0ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบด้วย Data Logger พร้อม sensor แบบดิจิตอล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-05-2563
63057413695W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2563
63057377196W0W0ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อทำซุ้มพระฉายาลักษณ์พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2563
63057343286W0W0จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย 6 ยูนิต สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา (เบตง) ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก28-05-2563
63057311649W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารโรงอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2563
63057299299W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนพัดลมและอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง อาคารโรงอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2563
62127207272W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-05-2563
62127207265W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-05-2563
62127207242W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-05-2563
62127207195W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-05-2563
62127206544W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-05-2563
63057406383W0W0ซื้อม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2563
63057336106W0W0ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารโรงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-05-2563
63057303887W0W0ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2563
63057300403W0W0ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ-7297 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2563
63057294668W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม - ๗๖๔๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2563
63057293673W0W0ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ - ๑๙๔๕ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2563
63057136621W0W0จ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งานเทพื้นคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ สถานีอากาศเกษตรนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-05-2563
63057281967W0W0ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-05-2563
63057228050W0W0จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-05-2563
63057193540W0W0ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-05-2563
63057350658W0W0ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(หลอด LED 13 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057284561W0W0จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูอลูมิเนียม ชั้น ๔ ห้องการเงิน อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057277522W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะทำงานกลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057162451W0W0จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โรงเรียนบ้านสันมะนะ(เดิม)(กลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057161858W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057144069W0W0ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงการติดตั้งตู้สกรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057296326W0W0จ้างผลิตป้ายทำเนียบบุคลากรศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและป้ายเลขที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-05-2563
63057264511W0W0ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-05-2563
63057286318W0W0จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งและแท่นรองพาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63057198182W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63057186398W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63057181151W0W0ซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ๔ ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63057178968W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63057097164W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าว กองสื่อสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63047215152W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-05-2563
63057224535W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ม-3892 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-05-2563
63057144033W0W0จ้างซ่อมเครื่องสแกนเอกสารของกลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-05-2563
63057138841W0W0จ้างเหมาเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-05-2563
63057137730W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลท่าเรือกรุงเทพฯ(คลองเตย) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-05-2563
63057123538W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สอต. กรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-05-2563
63057243188W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057238163W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057236055W0W0ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057233344W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057192837W0W0ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 2 ใบ18-05-2563
63057147456W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057145858W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057142404W0W0ซื้อสติ๊กเกอร์สีวงกลม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057063922W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-05-2563
63057211361W0W0จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-05-2563
63047588147W0W0จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-05-2563
63047425158W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-05-2563
63057169134W0W0จ้างซ่อมประตูรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-05-2563
63057167289W0W0ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-05-2563
63057085404W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม อาคารกลุ่มบริหารพัสดุ ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-05-2563
63057152962W0W0จ้างจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าภายนอกเข้าสู่อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-05-2563
63057133960W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-05-2563
63057127148W0W0ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ Ms Windows) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ชุด12-05-2563
63057124345W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63057121284W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63057117290W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63057046706W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63057005874W0W0จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63027354530W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-05-2563
63027347306W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12-05-2563
63057090031W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-05-2563
63047594993W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๒ (ตอ.) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-05-2563
63057068640W0W0จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-05-2563
63047549558W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-05-2563
63047546795W0W0จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-05-2563
63047528573W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-05-2563
63047477569W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่ สอต.บางนา โดยวิธีคัดเลือก07-05-2563
63047446253W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-05-2563
63057001998W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานแผ่นดินไหว ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-05-2563
63047152425W0W0จ้างจ้างซ่อมแซมผ้าม่าน ห้องทำงานผู้อำนวยการศูนย์และหอเรดาร์ ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-05-2563
63047555987W0W0ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-05-2563
63037242270W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-05-2563
63057012305W0W0จ้างซ่อมเสาสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ บริเวณเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2563
63047548008W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2563
63047504803W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2563
63047503836W0W0จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2563
63047456173W0W0ซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีเรดาร์ฯ สทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2563
63047424444W0W0ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2563
63047326143W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ภูมิอากาศ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2563
63047615842W0W0จ้างเหมาบริการล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-04-2563
63047551753W0W0ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-04-2563
63047276476W0W0จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของกลุ่มอุตุนิยมวิทยาอุทก กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๘ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-04-2563
63047240725W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-04-2563
63047208260W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-04-2563
63047446286W0W0ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๕๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-04-2563
63047345241W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๔ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2563
63047181409W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22-04-2563
63047418979W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศทีใช้งานห้องส่วนสื่อสารและเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2563
63047308265W0W0ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2563
63047286786W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำ อาคารโรงรถ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2563
63047272502W0W0จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2563
63047262804W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-04-2563
63047432896W0W0จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2563
63047407856W0W0ซื้อบันไดอะลูมิเนียม สูง 3 เมตร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2563
63047269045W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2563
63047297366W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-04-2563
63047266817W0W0ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-04-2563
63047204359W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาบนเพดานและหลังคาห้องปฏิบัติงาน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-04-2563
62127287466W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-04-2563
63047361321W0W0จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-04-2563
63047182057W0W0จ้างซ่อมห้องน้ำชายอาคารพัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-04-2563
63037612047W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโส ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-04-2563
63047407290W0W0ซื้อธงหมากรุก ขาว-ส้ม จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-04-2563
63047235523W0W0ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๑,๒๐๐ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-04-2563
63047234909W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-04-2563
63047183483W0W0ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-04-2563
63037551910W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15-04-2563
63047265077W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. และ สอต.อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-04-2563
63047145947W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-04-2563
63047272118W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-04-2563
63047243698W0W0จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ของรถกระบะหมายเลข 2ท-0587 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-04-2563
63037107077W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Enterprise Monitoring System) ที่กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13-04-2563
63047066107W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้อง Server (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-04-2563
63047023361W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-04-2563
63037507242W0W0ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09-04-2563
63037431110W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กศ-๖๘๑๐ (ฝผ.) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-04-2563
63047219540W0W0จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63047189892W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้า(หลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63047161190W0W0จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา(ล้าง+ตรวจเช็คน้ำยาแอร์)เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63047058448W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63047030478W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๙๔๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63047021463W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๑๙๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63037514094W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-04-2563
63047189601W0W0ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-04-2563
63037527840W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-04-2563
63037106280W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มงานอากาศเกษตร) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-04-2563
62127292371W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03-04-2563
63047029033W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. และ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2563
63037508853W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิท่ยา ชั้น ๑๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2563
63037398656W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2563
63037394350W0W0ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ - ส่ง ข้อมูลแบบอนุกรม (MODEM) พร้อม Adapter ๑๒ volt จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2563
63027374380W0W0ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2563
63047124816W0W0ซื้อซื้อโครงรถตัดหญ้าแบบล้อเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-04-2563
63047020960W0W0จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-04-2563
63027371472W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดเครื่องมือสอบเทียบ (Calibration Tools) ใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS แบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร01-04-2563
63037481245W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-๕๒๒๖ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2563
63037459468W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2563
63037438623W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2563
63037432263W0W0ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2563
63037350633W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตอ. ชั้น ๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-03-2563
63037596349W0W0วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ30-03-2563
63037523113W0W0ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037480115W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ท-๑๖๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037473178W0W0ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037457570W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037436677W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น ๑๖ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037431715W0W0ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30-03-2563
63037431688W0W0จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารหอเรดาห์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037429918W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๑๙๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-03-2563
63037475618W0W0จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-03-2563
63037508483W0W0ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับงานช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-03-2563
63037279198W0W0ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-03-2563
63027267655W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-03-2563
63027264563W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-03-2563
63027227385W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-03-2563
63037479665W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2563
63037343796W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2563
63037158046W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากรงุเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2563
63027258427W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
63027231515W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
63027212600W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
63027194212W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
62127321682W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
62127292527W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
62127292475W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
62127292167W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25-03-2563
63027236508W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-03-2563
63027139784W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ระบบ 403 Mhz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-03-2563
63037363038W0W0ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ Battery เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องสื่้อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-03-2563
63037361476W0W0จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ของรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 2ท-0587 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-03-2563
63037198166W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล กองสื่อสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-03-2563
63037284273W0W0จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณถนนสาธารณะภายในกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2563
63037206532W0W0ซื้อกระดาษและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2563
63037194926W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2563
63037178303W0W0ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2563
63037303942W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 1 โครงการ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2563
63037124055W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2563
63037113219W0W0ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๙๔๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-03-2563
63037180912W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-03-2563
63027038450W0W0ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16-03-2563
63037252684W0W0จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-8519 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-03-2563
63037217136W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-03-2563
63037168023W0W0ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-03-2563
63037155128W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-03-2563
63037174800W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ราชการที่ฝ่าย/ส่วนต่างๆ ศล. 10 รายการ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2563
63037108767W0W0จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2563
63037090166W0W0จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CP305 laser color โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2563
63037088672W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารและ Flash Drive ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2563
63027469602W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2563
63037136274W0W0จ้างซ่อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองใช้ราชการที่ ศล. จำนวน 1 เครื่อง 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-03-2563
63037076800W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ศข ๔๘๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-03-2563
62107359722W0W0จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-03-2563
63027476231W0W0ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-03-2563
63027166232W0W0ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับแผนที่แบบดิจิทัล ที่กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-03-2563
63037135207W0W0จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-03-2563
63027453299W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction Printer จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-02-2563
63027422806W0W0จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ห้องประชุมบุษราคัมและห้องประชุมไพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-02-2563
63027420922W0W0ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-02-2563
63027385947W0W0ซื้อธงตราสัญลักษณ์ WMO และธงชาติไทย พร้อมเสาตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-02-2563
63027382087W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-02-2563
63027495485W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ประจำห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-02-2563
63027316671W0W0จ้างเหมาตรวจเช็คและแก้ไขระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-02-2563
63027476811W0W0เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ใช้ราชการประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี26-02-2563
63027377804W0W0ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-02-2563
63027303968W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-02-2563
63027154558W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๕ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-02-2563
63027242164W0W0ซื้อสีและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-02-2563
63027224580W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-02-2563
63027173761W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-02-2563
62127424949W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบน บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20-02-2563
63027381164W0W0จ้างขออนมุติจ้างเหมา เปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ๑๒๔๓นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2563
63027265347W0W0จ้างเหมารถบัสรับ-ส่ง สำหรับใช้ในการประชุม Regional Workshop on MHEWS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-02-2563
63027256748W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2563
63017567643W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ-๕๔๒๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-02-2563
63027172500W0W0ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-02-2563
63017049649W0W0ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และศูนย์อุตุนิ14-02-2563
63027111505W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด อาคารกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-02-2563
63027061460W0W0จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-02-2563
63027019320W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-02-2563
63027075161W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ ห้องผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-02-2563
63027074024W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่างห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-02-2563
63027072610W0W0จ้างซ่อมเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-02-2563
63027050476W0W0จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชายที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-02-2563
63027013060W0W0ซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-02-2563
63027011913W0W0จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-02-2563
63017515797W0W0ซื้อแบตเตอรี่สำหรับ UPS ประจำที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชั้น 2 จำนวน 40 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-02-2563
63017268715W0W0จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-02-2563
63027183776W0W0ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-02-2563
63017492471W0W0ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจซ่อมและติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-02-2563
63017446818W0W0ซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-02-2563
63017423260W0W0จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-02-2563
63017490678W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการห้อง บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-01-2563
63017425140W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-01-2563
63017502147W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2563
63017454243W0W0จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2563
63017452447W0W0เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2563
63017395956W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผอ.ตอ. ชั้น ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2563
63017318503W0W0ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-01-2563
63017317212W0W0ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-01-2563
63017270941W0W0ซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-01-2563
63017275332W0W0จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-01-2563
62117461351W0W0ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-01-2563
63017353778W0W0จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2563
63017252787W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว.๓๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2563
63017251889W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ กฎ-๙๗๖๗ (ส.อต.) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2563
63017250538W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2563
63017237845W0W0จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ ๖๕๖๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2563
63017237400W0W0ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ใช้ราชการห้อง ลนก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-01-2563
63017241041W0W0จ้างรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (อาคารหลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-01-2563
63017152418W0W0จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-01-2563
63017279878W0W0ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-01-2563
63017279530W0W0ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-01-2563
63017004854W0W0จ้างจัดทำรูปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-01-2563
62127431053W0W0แบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ ๕๔๒๘ จำนวน ๑ ลูก14-01-2563
63017281594W0W0จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-01-2563
62127258646W0W0ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธ