รหัสโครงการ ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา [W1] ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ / ������������������������������������������������������������������������������ วันที่ประกาศ
66017284321W1W1จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-01-2566
66017206932W1W1ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon รุ่น MF113W จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2566
65097431485W1W1จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-12-2565
65107322511W1W1จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-12-2565
65117300509W1W1ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-11-2565
65097139743W1W1ระบบสื่อสาร GPRS สถานีวัดฝนอัตโนมัติ ๓๙ สถานี และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ๒๑ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖01-11-2565
65097758852W1W1จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097746282W1W1จ้างจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข กข 8049 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2565
65097411372W1W1ซื้อเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-09-2565
65097267997W1W1จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใช้งานประจำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2565
65097611945W1W1เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2565
65097438587W1W1จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศล. ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๓ ห้องพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2565
65097246121W1W1จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2565
65097289104W1W1ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-09-2565
65097305925W1W1ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-09-2565
65087027138W1W1ซื้อซื้อแบตเตอรี่ใช้กับ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-08-2565
65077524781W1W1จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 5032 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-08-2565
65087000744W1W1จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-08-2565
65037547704W1W1จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชั้น 7 อาคารหอเรดาร์สทิงพระขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-05-2565
65037117519W1W1จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-03-2565
65037129568W1W1ซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงห้องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-03-2565
65037072575W1W1จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-03-2565
65037060469W1W1จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-03-2565
64127431980W1W1จ้างจ้างซ่อมแซมติดตั้งระบบส่องสว่างและตู้ Breaker สำหรับ ศอ.(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-01-2565
64127207650W1W1จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการเคลื่อนตัวของขยะในอ่าวไทย จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2565
65017188040W1W1ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14-01-2565
64127377952W1W1จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักราชการเลขที่426/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-01-2565
64127503736W1W1ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-01-2565
64117120002W1W1จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ เดินสายไฟ ภายใน และ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-11-2564
64117009626W1W1จ้างซ่อมแซมและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-11-2564
64097756416W1W1จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097754537W1W1จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097753501W1W1จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097751783W1W1เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097712483W1W1จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097712339W1W1จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097712119W1W1จ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2564
64097592527W1W1จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2564
64097267530W1W1ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2564
64097490828W1W1จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097473683W1W1จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ-6739 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2564
64097417727W1W1จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ใช้ในราชการที่ ศล. ๑ โครงการ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2564
64097249189W1W1จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างประจำสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15-09-2564
64097205898W1W1ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู เพื่อใช้ในราชการที่ส่วนอากาศการบินเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-09-2564
64077178754W1W1จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07-09-2564
64087529799W1W1จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-09-2564
64087411208W1W1จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03-09-2564
64087694910W1W1ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง) ใช้ราชการที่ ศล. 1 โครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2564
64087604470W1W1จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-08-2564
64077518677W1W1จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-08-2564
64087287238W1W1ซื้อวัสดุไฟฟ้า 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-08-2564
64087219571W1W1จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-08-2564
64087116141W1W1จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 KAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11-08-2564
64057208187W1W1จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(FM200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2564
64067014656W1W1จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ สอต.กรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-07-2564
64067388783W1W1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-07-2564
64067571188W1W1ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2564
64067550021W1W1ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-06-2564
64067089005W1W1จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงานและห้องพักเวรพยากรณ์ฯ ชั้น ๑๑ (พอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-06-2564
64057311022W1W1จ้างเช็คระยะรถยนต์ ส.อต.ชุมพร หมายเลขทะเบียน กท ๑๒๔๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-06-2564
64037066271W1W1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11-06-2564
64057439768W1W1จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสถานีฯและทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด( พ.ค. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
60117223205W1W1ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-06-2564
64047123747W1W1จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
62017329428W1W1จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้า เข้า-ออก หม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
62017312065W1W1จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าเข้า-ออก หม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
62017312034W1W1จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าเข้า-ออก หม้อแปลงไฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
62017297876W1W1จ้างเปลี่ยนสายไฟเข้า-ออกหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2564
64057314257W1W1จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ในราชการ ทะเบียน กฉ 2806 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-05-2564
64057306031W1W1จ้างประดับผ้าและตกแต่งอาคารและสถานที่ เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 20 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64057305992W1W1จ้างจัดทำวัสดุพิธีการ (ป้ายภาพไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64057305961W1W1ซื้อวัสดุรับรองและพิธีการ ผ้าประดับและอุปกรณ์จัดตกแต่งรั้วและอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 20 พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64057305881W1W1ซื้อวัสดุรับรองและพิธีการ ผ้าประดับและอุปกรณ์จัดตกแต่งรั้วและอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 20 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-05-2564
64027375840W1W1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-04-2564
64027339657W1W1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29-04-2564
64047195447W1W1จ้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2564
64047187652W1W1จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการและประตูเหล็กทางเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19-04-2564
64047077281W1W1ซื้อยางรถยนต์บรรทุก จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-04-2564
64037297909W1W1จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใช้งานสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-03-2564
64017490131W1W1จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรายการสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง และ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก18-03-2564
64037076669W1W1ซื้อไฟแฟลชกระพริบและหมุนติดหลังคารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-03-2564
64027306589W1W1ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมฐานไม้รองถาดน้ำระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-03-2564
64027031066W1W1จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๒ (ตอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-02-2564
63127456787W1W1จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-๔๘๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-01-2564
63127267976W1W1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28-12-2563
63127113961W1W1ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) ใช้ ราชการที่ สอต.อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-12-2563
63127258452W1W1จ้างบริการขัดพื้นลอกหน้าหินขัดเก่าพร้อมเครลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-12-2563
63127028808W1W1ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-12-2563
63117212030W1W1จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-12-2563
63127002695W1W1ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) ใช้ ราชการที่ สอต.ยโสธร 1 โครงการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-12-2563
63117120974W1W1จ้างซ่อมแซมประตู้ไม้เข้า-ออก โรงแก๊ส ของส่วนตรวจอากาศชั้นบน กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-11-2563
63117004567W1W1ซื้อโครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-11-2563
63107374781W1W1จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-10-2563
63107265715W1W1จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1944 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-10-2563
63097729327W1W1ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-09-2563
63097675244W1W1ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-09-2563
63097635356W1W1จ้างเหมาทำรั้วสนามอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2563
63097561277W1W1ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ผ้าม่านสำนักงาน) ใช้ราชการที่ สอต.อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-09-2563
63097498118W1W1ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดผนัง ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
63097443615W1W1จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-09-2563
63087404839W1W1จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕ กฒ-๓๗๒๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16-09-2563
63087676199W1W1จ้างซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01-09-2563
63087339820W1W1จ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ใช้ราชการที่ สอต.ยโสธร 1โครงการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-08-2563
63077055247W1W1จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-07-2563
63077305908W1W1ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24-07-2563
63067330372W1W1จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-07-2563
63067117446W1W1จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO90012015 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-07-2563
63077117176W1W1จ้างปรับปรุงและซ่อแซมบ้านพักข้าราชการระดับ3-4และระดับ5-6 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2563
63077050194W1W1จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสถานีฯและทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด (ก.ค.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-07-2563
63077033445W1W1จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-07-2563
63067035138W1W1จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-06-2563
63057211361W1W1จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-05-2563
63057264511W1W1ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057162451W1W1จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ(กลุ่มงานอากาศเกษตร) โรงเรียนบ้านสันมะนะ(เดิม)(กลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-05-2563
63057124345W1W1ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63057121284W1W1ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) ใช้ราชการที่ สอต. อำนาจเจริญ 1 โครงการ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63057068640W1W1จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-05-2563
63047181409W1W1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01-05-2563
63047456173W1W1ซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีเรดาร์ฯ สทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30-04-2563
63047424444W1W1ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29-04-2563
63047459905W1W1จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2563
63047331533W1W1จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22-04-2563
63047407290W1W1ซื้อธงหมากรุก ขาว-ส้ม จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-04-2563
63037361476W1W1จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ของรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 2ท-0587 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-04-2563
63047056978W1W1จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU ใช้งานประจำที่เรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-04-2563
63037635506W1W1จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU ใช้งานประจำที่เรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02-04-2563
63037217136W1W1ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-03-2563
63027385947W1W1ซื้อธงตราสัญลักษณ์ WMO และธงชาติไทย พร้อมเสาตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05-03-2563
63017049649W1W1ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และศูนย์อุตุนิ17-02-2563
63017296886W1W1จ้างเหมารื้อถอน ย้ายและติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-01-2563
62127258646W1W1ประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17-01-2563
63017110037W1W1จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12-01-2563
62107295601W1W1ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-12-2562
62117233420W1W1จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28-11-2562
62117421414W1W1จ้างซ่อมแซมรถยนต์ในราชการประจำสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-11-2562
62117193734W1W1ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13-11-2562
62117126156W1W1จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08-11-2562
62117059226W1W1จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงราชการที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06-11-2562
62107116731W1W1จ้างตัดหญ้าบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(ก.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-10-2562
62107090632W1W1ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ROUTER)สอต.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09-10-2562
62097615858W1W1จ้างซ่อมแซมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2562
62097412457W1W1ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Matlab สำหรับใช้ในการคำนวณแบบจำลองเชิงสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27-09-2562
62097491151W1W1จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กข8977 น่าน (สอต.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26-09-2562
62087144091W1W1ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24-09-2562
62087459377W1W1จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23-09-2562
62097380584W1W1ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20-09-2562
62097361270W1W1จ้างการซ่อมแซมบ้านพักระดับ 5-6 จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-09-2562
62097209081W1W1ซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17-09-2562
62097102841W1W1จ้างเหมาซ่อมระบบรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำอาคารสำนักงาน ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10-09-2562
62087480028W1W1เปลี่ยนยางรถยนต์ กค4021 สกลนคร24-08-2562
62077171196W1W1ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31-07-2562
62077171028W1W1จ้างก่อสร้างเสาธง ความสูง 12 เมตร 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25-07-2562
62077308023W1W1จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18-07-2562
62077092283W1W1จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04-07-2562